Tekstbasen 2 - Nynorsksenteret –

TEKSTBASEN

Nynorske sakprosatekstar i ulike sjangrar

ikon

Mylapp eller hopparlappe?

Skrive av Nana Rise-Lynum, Norsk Barneblad, 2004

«Mylapp eller hopparlappe? Lappegro eller grolapp? Hoppetusse eller hoppetosse. Kva med hoppetrausk? Alle desse orda er dialektord for frosk eller padde. Ja, har din dialekt eit anna ord for frosk eller padde? Send det inn til oss då vel. Språk er moro. Vi kan leike oss med ord. Berre tenk på spelet Scrabble . det er leik med ord. (...)»


 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.


Rediger