Tekstbasen 2 - Nynorsksenteret –

TEKSTBASEN

Nynorske sakprosatekstar i ulike sjangrar

ikon

Den store ekspedisjonen

Skrive av Geir Egil Eiksund, Goggenbloggen, 2011

"Øyvind og Geir Egil har vore på tur. På lang og høg tur. Slikt blir det film av!"


ikon

Hjartesmil

Skrive av Mariell Øyre, Hjartesmil

Mariell Øyre er ein ung bloggar, som i følgje seg sjølv mellom anna "...elskar tulipanar, britiske forteljarstemmer, truser som ser ut som bakverk, lukta av gamle klede, grammofonar, jenter med rosa hår, kanninasar, origami, sløyfer i håret, makronar og lukta av appelsiner..."


ikon

Nynorsk Blogg

Skrive av fleire forfattarar, Biblioteket i Nordhordland

På denne bloggen skal vi skrive om bøker vi liker og bøker vi meiner fleire bør få vite noko om! I første omgang om nynorsk barnelitteratur og når vi har lese litt meir vil vi og skrive om nynorsk litteratur for vaksne. Vi er bibliotektilsette i Nordhordland. Dei første postane er eit resultat av ivrig lesing av nynorske barne og ungsdomsbøker hausten 2008. I desember hadde vi ei samling der alle la fram “sine” bøker og resultatet kan du lese her.


ikon

Ravatn, Agnes: Fugletribunalet (Samlaget 2013)

Skrive av Mai Lene, Once Upon A Time, 2014

Bokmelding


Blogginnlegg

ikon Ein blogg, ei kortform av engelske web blog, på norsk vevblogg, er eit omgrep om ei nettside der ein eller fleire forfattarar ytrar synspunkt og fortel om det som skjer i verda. Ofte kan lesarar av bloggen skrive svar og reaksjonar til det som står, og poste dei direkte til eit innlegg.
Det finst bloggar som er reine dagbøker, medan andre er meir retta mot eit samfunnstema. Webloggar gjer også ofte ivrig bruk av peikarar til andre nettstader og ikkje minst andre webloggar.
I mange land har bloggar fått ei viktig rolle i samfunnsdebatten, med avsløringar, politiske meiningar og som ein måte å organisere til politisk verksemd.


Bloggar kan vera skrivne i eit uformelt, talemålsnært språk, som skil seg frå den normerte nynorsken.

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.