Tekstbasen 2 - Nynorsksenteret –

TEKSTBASEN

Nynorske sakprosatekstar i ulike sjangrar

ikon

Vil du vere med i barne-TV?

Skrive av Oddleif Løset, NRK Sogn og Fjordane, 2012

NRK Sogn og Fjordane er på jakt etter gutar og jenter mellom 4 og 8 år som vil vere med i serien «Klart eg kan».


Nyheitsartikkel

ikon Nyheitsartiklar er den mest vanlege avissjangeren. Nyheitsartikkelen fortel fakta om noko som har hendt, og set ofte lys på hendinga frå ulike sider. Teksten er som oftast utforma slik at det viktigaste kjem fyrst, og gjev svar på spørsmåla kven, kva, kvar, når, kvifor og korleis. Dersom saka er lita nok, vert nyheita presentert som ein notis. Nyheitsartiklar bør vera mest mogleg objektive.

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.