Tekstbasen 2 - Nynorsksenteret –

TEKSTBASEN

Nynorske sakprosatekstar i ulike sjangrar

ikon

Plukke bær på Ullhovudmyra

Skrive av Aina Basso, Syn og segn, 2017

Overraskande mange nordmenn har aldri vore i det nordlegaste fylket vårt. Veit dei kva dei går glipp av?


Pregjournalistikk

ikon Pregjournalistikk, også kalla feature, er artiklar eller reportasjar der skribenten set tydeleg preg på teksten med skrivestilen sin. Skribenten tek i bruk litterære verkemiddel for å skildra eit miljø, ein situasjon eller liknande.

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.