Tekstbasen 2 - Nynorsksenteret –

TEKSTBASEN

Nynorske sakprosatekstar i ulike sjangrar

ikon

Mylapp eller hopparlappe?

Skrive av Nana Rise-Lynum, Norsk Barneblad, 2004

«Mylapp eller hopparlappe? Lappegro eller grolapp? Hoppetusse eller hoppetosse. Kva med hoppetrausk? Alle desse orda er dialektord for frosk eller padde. Ja, har din dialekt eit anna ord for frosk eller padde? Send det inn til oss då vel. Språk er moro. Vi kan leike oss med ord. Berre tenk på spelet Scrabble . det er leik med ord. (...)»


Ordskifte

ikon Eit ordskifte-/lesarinnlegg er ei meiningsytring. Ho treng ikkje vere objektivt, det vanlegaste er subjektive innlegg. Tonen kan vere sint eller skarp sidan føremålet er å engasjere, eller til og med provosere, lesaren.

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.