Tekstbasen 2 - Nynorsksenteret –

TEKSTBASEN

Nynorske sakprosatekstar i ulike sjangrar

ikon

Antiheltens glansdagar

Skrive av Kyrre Mathias Goksøyr, argument, 2008

Superheltsjangeren, den største teikneseriesjangeren, er no 70 år gamal. Store, små og massive forlag har produsert eit veritabelt virvar av menn, kvinner og mutantar i tettsittande drakter, helst i absurd sterke fargar. Dei har redda verda igjen og igjen, og i det store og heile har det gått for seg i både Metropolis og Gotham City, i DC Comics, Marvel og dei mange crossoverutgjevingane.


ikon

Knoting: det nye verdsmålet

Skrive av Cathrine Strøm, Dag og Tid, 2013

Cathrine Strøm skriv om livet som knotar, og litt om Språkåret.


ikon

Kvifor er det bondekrise?

Skrive av Aasmund Nordstoga, VG, 2014

Er det verkeleg krise hjå den norske bonden? Me bønder har då alltid noko å klage på, så kva er så nytt at VG sette det opp på fyrstesida? Jau, no er det så ille at neste generasjon ikkje vil overta elendigheten - altså garden.


ikon

Språk i spagaten

Skrive av Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, Bergens Tidende, 2015

Vestlandsungdomar skriv dialekt på Facebook i staden for normert norsk. Det treng ikkje sende nynorsken på sotteseng.


ikon

Trynefaktoren

Skrive av Harald Kjølås, Sunnmørsposten, 2007

« «Kampen om ordførarposisjonen er blitt vesentleg hardare nå enn for nokre tiår sidan, og som einaste heiltidspolitikaren er 0rdføraren blitt viktigare for kommunen»

Avkledd partimessige flosklar og valflesk handlar lokalvalkampen eigentleg om tillit og manglande tillit til personar.

OPEN VALKAMP.
Ei hovudutfordring ved det komande lokalvalet blir å få mange nok veljarar til stemmeurnene. Særleg utfordrande blir det å få førstegongsveljarane og dei unge til å stemme. (...)»


ikon

Venleg helsing kunnskapsministeren

Skrive av Kari Hasle, NRK, 2014

Ein stadig meir kommersialisert skuledag får konsekvensar. Og no blir den også gitt legitimitet av kunnskapsministeren.


Kronikk

ikon Ein kronikk er ein større, seriøs fagartikkel i ei avis eller eit tidsskrift, og står som oftast på ein fast plass i publikasjonen. Kronikken er ein blandingssjanger, som ligg midt mellom ein journalistisk og ein akademisk tekst.

Ein kronikk er skrive av ein ekstern skribent utanfor redaksjonen som ofte er ekspert på sitt område.

Den kronikktypen vi finn i Noreg eksisterer berre i Skandinavia. Det finst liknande essaytypar og kommentarar i andre vestlege kulturar, men dei finn ikkje alltid vegen til avisene, og blir heller trykt i tidsskrift og magasin.

Positive kjenneteikn:
Kronikken er sakleg i forma, men gjerne munnleg og lett skrive. Stilen er argumenterande og forklarande, men ikkje akademisk. Kronikken presenterer konklusjonar eller standpunkt, og utvalte premiss for desse. Kronikken er aktuell, sett i ein større samanheng. Kronikken presenterer det viktigaste først.

Negative kjenneteikn:
Kronikken er ikkje ein nyheitsartikkel og inneheld som regel ikkje framandord og fagsjargong. Det er ikkje plass til utdjupande metodedrøfting, gjennomgang av faglitteratur eller utførleg argumentasjon.

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.