Tekstbasen 2 - Nynorsksenteret –

TEKSTBASEN

Nynorske sakprosatekstar i ulike sjangrar

ikon

Ut og klappe elgar

Skrive av Anne Viken, Norsk Barneblad

I Jämtland i Nord-Sverige finst ein gard med tamme elgar som kan klappast.


ikon

Vil ha fleire skatarar

Skrive av Steinar Sund, Norsk Barneblad, 2012

Tre elevar i niande klasse ved Sigdal ungdomsskole i Buskerud starta eigen skateskole for medelevar våren 2012. Dei ønskjer fleire skatarar og ein skaterampe på skolen.


Reportasjar

ikon Reportasje er ein blandingssjanger brukt i media, som i aviser, tidsskrifter, radio og fjernsyn. Reportasjen er meir omfattande enn eit referat.

Tidligere var det sjeldan at nokon kunne fortelje eit publikum «på direkten» kva som skjedde. Det tok gjerne dagar eller veker før reportasjen kom på trykk. Døme på tidlege reportasjer er reiseskildringane til Marco Polo og dei første norske polarekspedisjonane.

Medan eit referat nøkternt fortel kva som har skjedd, vil ein reportasje frå same hendinga kanskje ha med skildringar av området rundt, stemning, gjerne eit intervju med observatørar og annan utdjupande informasjon.

I ein reportasje forsøker ein å gi bakgrunnstoff for sjølve hendinga i tillegg til saksinformasjonen, og då må ein ofte ta i bruk mange ulike sjangrar: som referat,intervju og skildring.

Bilete er eit viktig innslag i ein reportasje. Vi kan snakke om ein eigen sjanger, biletreportasjen, der heile reportasjen er bygd opp av bilete med korte kommentartekstar til.

Ein reportasje blir ofte bygd opp med overskrift, ingress, brødtekst og bilete.

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.