Tekstbasen 2 - Nynorsksenteret –

TEKSTBASEN

Nynorske sakprosatekstar i ulike sjangrar

Oppslagsverk på nynorsk

Aktuelle nynorsktekstar

Orientation: Square

Folk trudde ikkje at jorda var flat

Gard Espeland, Norsk Barneblad, 2012

Ofte blir det sagt at folk i gamle dagar trudde at jorda var flat. Det er ikkje rett.

Orientation: Square

Ravatn, Agnes: Fugletribunalet (Samlaget 2013)

Mai Lene, Once Upon A Time, 2014

Bokmelding

Orientation: Square

ps

Harald Espeland, Bergens Tidende, 2013

"Facerape er ikkje det nye. I takt med utviklinga i sosiale medium, må også dei ulike spøkane halda takta"


Reklame på nynorsk

Orientation: Square

Bratt skredjord og kjærleik

ikkje namngjeven forfattar, Balholm AS, 2013

"Fruktbøndene i Sogn er vane med eit liv i bratte motbakkar. Langs dei irrgrøne liene opp frå Sognefjorden ligg dei minste fruktgardane i landet... [...]


Rediger