Tekstbasen 2 - Nynorsksenteret –

TEKSTBASEN

Nynorske sakprosatekstar i ulike sjangrar

Tilrådd tekst - TEST

ikon

Kanskje blir du redda av alligatorblod?

Skrive av Nana Rise-Lynum, Norsk Barneblad

Ein alligator slåst ofte og blir ofte såra. I sumpen og vatnet der alligatorane lever, er det flotte forhold for svært mange hissige bakteriar, men likevel går det som oftast bra.

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.


Rediger